Algemene voorwaarden

Zoals gebruikelijk in de branch, zal ook ik het vervoer laten geschieden onder de standaard geldende voorwaarden.

AVC (algemene vervoerscondities) hier te vinden.

CMR (voor international vervoer) hier te vinden.

Daarnaast zoals aangegeven bij de dienst / service,
vraag ik alleen het nakomen van een betalingstermijn van maximal 14 dagen.